सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ, भ्रमण

आरोग्य पर्यटन

जेव्हा लोक त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांच्या देशाबाहेर इतर कोणत्याही देशात जातात तेव्हा त्याला वैद्यकीय पर्यटन म्हणतात. काही दशकांपूर्वी,

धार्मिक पर्यटन म्हणजे काय

नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिराच्या भव्य आणि मोठ्या कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले, तेव्हा त्यांनी आशा व्यक्त केली की,

पर्यटन आणि त्याचे महत्त्व

पर्यटन म्हणजे प्रामुख्याने करमणूक आणि हेतूंसाठी प्रवास करणे आहे.पर्यटन हे अनेक प्रकारचे असू शकते.घरगुती पर्यटनामध्ये त्याच देशातील रहिवासी त्यांच्या स्वत:च्या